Werken met de doelgroepen

Bij Lievegoed bieden we zorg aan cliënten met uiteenlopende zorgvragen.
Wil je een beter beeld krijgen van het werken met de verschillende doelgroepen en wat je in huis moet hebben om met deze uiteenlopende zorgvragen te kunnen werken? Lees dan verder.

Kinderen en jeugdigen met een verstandelijke beperking en/of ontwikkelachterstand

Ieder kind wil leren, wat de beperking ook is. Alles wat een kind beleeft of ervaart is belangrijk voor de ontwikkeling van het kind. Bij een in zijn ontwikkeling belemmerde kind gaat het erom zijn karakteristieke eigenschappen te ontdekken. Het uitgangspunt is het opdoen van zoveel mogelijk ervaring en beleving passend bij de leeftijdsfase van 0 tot 7 jaar, van 7 tot 14 jaar en van 14 tot 23 jaar. Welke bijzondere talenten en capaciteiten schuilen er in dit kind?

Afhankelijk van het kind ligt het accent van het werk meer op het bieden van structuur en coaching of juist meer op het bieden van belevingsgerichte activiteiten en ADL ondersteuning. In het werk moet je goed kunnen communiceren met kinderen en jeugdigen die zich lastiger kunnen uitdrukken. We werken vanuit de LACCS methodiek voor de EMB kinderen, hierdoor dragen we bij aan een goed leven voor onze cliënten. Kan jij jouw communicatie aanpassen aan de behoefte van onze kinderen en jeugdigen. Is het voor jou een uitdaging om op zoek te gaan naar wat bijdraagt aan de ontwikkeling van dat kind? Dan is werken met deze doelgroep misschien iets voor jou.

Meer weten over welke zorg we bieden of waar je ons kunt vinden? Kijk dan hier.

Direct aan de slag? Bekijk dan ook onze vacatures.

Volwassenen met een verstandelijke beperking

Je leert van elkaar. Een mens is alleen mens in relatie tot anderen. Wij richten ons daarom zowel op het individu als op het individu in verbondenheid met de gemeenschap. In balans komen beide tot bloei. We besteden daarom veel aandacht aan het hebben van een gezond sociaal leven. Daar ligt voor ons de kwaliteit van leven.

De begeleidingsvraag en stijl verschilt per locatie en woongroep. Zo zijn er cliënten met een duidelijke structuurvraag die een meer coachende begeleidingsstijl van je vragen. Daarnaast wonen er ook cliënten bij Lievegoed met een duidelijke zorgvraag waarbij veel ADL ondersteuning komt kijken. Het werken vanuit de Driehoekskunde (cliënt, verwanten en medewerker) is ook bij volwassen cliënten een belangrijk onderdeel van het werk bij Lievegoed. Wat de beperking ook is, je benadert de ander als een volwassen persoon op basis van gelijkwaardigheid. Je vindt het belangrijk te zorgen voor een gezond evenwicht tussen individuele en gezamenlijke activiteiten, zodat een gezond sociaal leven ontstaat voor iedereen. Je bent bereid te investeren in gemeenschapszin, samen met de cliënten, de verwanten en jouw collega’s. Ook voor jou ligt daar de kwaliteit van leven. Herken je deze uitgangspunten? Dan past deze doelgroep wellicht bij jou.

Meer weten over welke zorg we bieden of waar je ons kunt vinden?
Kijk dan hier. Direct aan de slag? Bekijk dan ook onze vacatures.

LVB+

Bij Lievegoed wonen ook volwassen cliënten met een licht verstandelijke beperking (LVB+) en bijkomende problematieken, zoals psychiatrische- en/of verslavingsproblematiek.
Mensen die hulp vragen kampen vaak met een complexe combinatie van problemen en beperkingen. De werkelijkheid houdt zich niet altijd aan de manier waarop we de zorg in Nederland hebben opgedeeld. Zij vallen nu vaak tussen wal en schip. Wij willen er voor deze mensen zijn.

Ben jij die begeleider die stevig in zijn of haar schoenen staat, daadkrachtig kan optreden, de mens ziet in plaats van alleen zijn of haar probleem? Wil jij ons helpen om vanuit de verschillende disciplines psychiatrie, verslaving en verstandelijke beperking de best passende begeleiding en behandeling te bieden? Dan kun je bij Lievegoed voor deze doelgroep het betekenisvolle verschil maken.
We werken vanuit de Triple-C methodiek en multidisciplinair. Soms is het lang zoeken naar de juiste aanpak, we laten niemand vallen. Je kunt rekenen op goede begeleiding en opleiding vanuit Lievegoed.

Meer weten over welke zorg we bieden of waar je ons kunt vinden?
Kijk dan hier. Direct aan de slag? Bekijk dan ook onze vacatures.

Volwassenen met Niet-aangeboren hersenletsel (NAH)

Na een herseninfarct, hersentumor, hersenbloeding of ongeluk kun je te maken krijgen met de zichtbare en niet zichtbare gevolgen daarvan. Dat noemen we niet aangeboren hersenletsel (NAH).
Lievegoed heeft in Amsterdam twee kleinschalige woonlocaties met 24-uurs zorg voor volwassenen met niet-aangeboren hersenletsel (NAH).

Passend bij de mogelijkheden van de cliënt bieden we zoveel mogelijk autonomie. De cliënten kunnen problemen op uiteenlopende gebieden ondervinden zoals motorisch, cognitief, psychologisch en zintuigelijk. Het accent van het werk met deze mensen ligt vaak op het ondersteunen bij ADL en het bieden van structuur en stimuleren van activiteiten. Daarom gaan wij samen met de cliënt op zoek naar de gezonde kern. Daarbij focussen we op wat wél goed gaat; op wat iemand sterker maakt en vooruit helpt. Cliënten leren beter omgaan met de beperkingen die zij ervaren door het hersenletsel. Wil jij daarbij vooral focussen op wat wel goed gaat, op wat iemand sterker maakt en vooruit helpt om zo nieuwe ervaringen, inzichten en sociale vaardigheden op te doen, waardoor zij zoveel mogelijk dingen zelf kunnen blijven doen?

Meer weten over welke zorg we bieden of waar je ons kunt vinden?
Kijk dan hier. Direct aan de slag? Bekijk dan ook onze vacatures.

 

Volwassenen met een psychische kwetsbaarheid en/of een verslaving

We zijn er voor mensen die die al langer problemen hebben, vastlopen of langdurig dreigen vast te lopen in hun leven door een psychische kwetsbaarheid en/of een verslaving en behoefte hebben aan structuur, activering of juist acceptatie. Voor passende behandeling investeren we in samenwerking met verschillende GGZ-aanbieders en lokale en regionale FACT-teams. En dat werkt!

Vanuit een holistisch visie zien we cliënten in de eerste plaats als mens en stellen we niet het probleem centraal. Samen met de cliënt kijk je wat voor hem of haar werkt. Je ondersteunt gericht bij herstel door te kijken wat er wél goed gaat; op wat iemand sterker maakt en vooruit helpt. We creëren een helende omgeving waarin cliënten de regie op hun leven weer terugkrijgen, leren verbinding met anderen aan te gaan en uitzoeken wat voor hen belangrijk is. Je doet dit samen met mede-cliënten, familieleden, vrijwilligers en professionals. Samen vormen wij een caring community. Daarbij investeren we niet alleen in creatieve begeleiding en een gezonde leefstijl voor de cliënt, maar ook voor onze zorgprofessionals. Je kunt rekenen op goede begeleiding en opleiding vanuit Lievegoed. Dit doen we door team building, intervisie en goede nazorg. Zo vindt bij Lievegoed iedereen de veiligheid om zichzelf te kunnen zijn.

Meer weten over welke zorg we bieden of waar je ons kunt vinden?
Kijk dan hier. Direct aan de slag? Bekijk dan ook onze vacatures.

Management en ondersteunende diensten

De basis voor kwaliteit van leven voor onze cliënten ligt in het deel uitmaken van een helende, uitnodigde en verzorgende gemeenschap (caring community). Beslissingen die we nemen rond vernieuwingen, systemen, processen, producten en projecten toetsen we aan de vraag wat het bijdraagt aan de kwaliteit van leven binnen de lokale gemeenschap.
Lievegoed is een platte, decentrale, wendbare en flexibele organisatie, waar je veel vrijheid hebt om je werk zelf te organiseren.

Wij vinden het belangrijk dat leidinggevenden zichtbaar zijn, weten wat er in de gemeenschap speelt en op een voor medewerkers herkenbare en aanspreekbare manier dienend leidinggeven. Aandacht voor elkaar en de menselijke maat vinden we belangrijk. Daarom is het aantal medewerkers per leidinggevende niet te groot. We ondersteunen onze leidinggevenden om hun leiderschapsstijl te ontwikkelen en te versterken. Dat geldt zowel voor de leiders op inhoudelijk als op bedrijfsvoeringgebied. Samen realiseren zij vanuit duaal leiderschap het evenwicht tussen kwaliteit en veiligheid van de zorg en een gezonde bedrijfsvoering.

Ben je op zoek naar een nieuwe uitdaging binnen een waardengedreven organisatie, waar jij met jouw ervaring en kennis elke dag het betekenisvolle verschil kan maken? Dan komen we heel graag met jou in contact!

Direct aan de slag? Bekijk dan ook onze vacatures.

Wil je op de hoogte blijven van onze vacatures?

Meld je aan voor onze vacature alert door een account aan te maken.

Laat je e-mail adres achter en ontvang informatie over de eerstvolgende Meet & Greet.

Naam(Required)
E-mailadres(Required)
Ja, ik kom graag op de eerstvolgende Meet & Greet(Required)